fredag 16 mars 2012

Future food trend you can harvest your steak from the fields

We can be serious or we can look at this with a sense of humour!

It will be possible for vegetarians and vegans to finally eat meat, imagen to be able to harvest a sunday steak or a hamburger straight from the fields of a farmer.
And people in the future only have cows as there pets.

Imagen this scene , you can also get your french fries. It will give you a sense of being more a person of the nature. You will also save the animnals. I wonder will it save the earth?
 Let´s have a glimts into a near future, these guys are here to harvest there chillidogs and meatballs, as it i june it is a perfect seson for the best taste.
Some use it only for private use and some to serve in  the local restuarant.
A name for such a place could be " The Green Cow"
This could be something similar to the reality might provide as the market will show us what we shall eat.

If we don´t buy it they can´t sell it to us.
Most of us have the idea that milk has always been a natural drink for us humans in all times, but acctually it was  sometime in the 17 or 1800 when goverments or kingdoms promoted milk.
They would open milkbars everywhere, and i think it was a way to make choose milk instead of coffee or alcohol.And now some facts in SwedishNews

Odlat kött har kommit ett steg närmare verklighet. En holländsk forskargrupp säger att man i oktober räknar med att ha fått fram den första laboratorieframställda hamburgaren.
Motivet att försöka odla kött är att på så sätt få fram en mer miljövänlig köttproduktion. Redan nu har ett par hundra små bitar av kött kunnat odlas fram i ett holländskt laboratorium, berättar Mark Post, professor i fysiologi vid universitetet i Maastricht i Nederländerna.

Det forskarna i Maastricht har gjort är att odla små bitar av muskelceller från kor, en och en halv gånger tre centimeter stora och en halv millimeter tjocka. Cellodlingarna utgår från stamceller som förökar sig och så här långt har man kunnat producera ett par hundra bitar. Det avslöjades på ett stort vetenskapligt möte i Vancouver i Kanada, arrangerat av the American Association for the Advancement of Science.

Motivet att försöka odla kött är att dagens köttproduktion utgör en stor belastning för miljön, säger professor Mark Post.

– Vi är på väg mot en köttkris. Vi använder mer än hälften av jordens odlingsbara mark till köttproduktion och konsumtionen av kött kommer att fördubblas de närmaste 40 åren, säger Mark Post.

Behovet av alternativ är därför stort menar han, och vill med sitt arbete bevisa att tekniken fungerar. Kostnaden för att ta fram denna första laboratorieburgare är 250 000 euro. Innan produktionen av odlat kött kan bli effektiv kommer det att dröja mellan tio och tjugo år, säger professor Mark Post.

För att göra hamburgaren behövs några tusen av de små bitarna, tills nu har de odlat ett par hundra. Om någon månad ska de ha finputsat tekniken och kommer då att börja odla upp mängder som till att börja med ska räcka till en köttbulle ungefär. Först måste de reda ut hur det odlade materialet reagerar på värme och salt. Dessutom måste färgen på vävnaden förbättras och bli mer köttlik. Nu är bitarna som odlas vitrosa eller ibland gulrosa, eftersom vävnaden inte innehåller några blodkärl.

Hamburgaren är bara ett sätt att visa att tekniken fungerar, sen vill de starta det riktiga jobbet med att se hur odlingsmetoderna kan utvecklas för att det ska gå att göra mer effektivt och i större skala.

De funderar nu på hur de ska kunna öka koncentrationen av myoglobin i de här odlade muskelcellerna. "Ett naturligt sätt att färga köttet" till skillnad från andra konstgjorda färgämnen, menar Mark Post.

Post menar att man kan använda samma teknik till vilket sorts kött som helst, kyckling, fläsk, lamm, vilt, och även fisk.

Framtiden beror på hur intresset kommer att se ut från allmänheten och från potentiella finansiärer. För att verkligen få det här att fungera krävs en enorm satsning av både pengar och tankekraft.

Såpass mycket arbete återstår att det kommer att ta mellan tio och tjugo år innan det odlade köttet kan nå någon storskalighet, bedömer Mark Post.

Om man ska göra tjockare köttstycken behövs antingen blodkärl eller något annat konstgjort system som kan förse cellerna längre in i köttbiten med näringsämnen och syre.

Om det blir miljövänligt eller inte beror på hur effektiv produktionen kan bli. För att producera kött från kor och grisar är väldigt resurskrävande, djuren äter väldigt mycket i förhållande till vad de ger tillbaka i form av livsmedel för människor. Mark Post räknar med att köttodlingen kan bli betydligt mer effektiv, och det är i så fall först då som det blir en vinst totalt sett för hur vi använder jordens resurser.


Mänskligheten behöver mycket av allt och sopbergen blir högre.2 kommentarer:

Anonym sa...

What a good future, that we can eat meat without guilt!

Anonym sa...

Yes, the possibilites are endless