onsdag 21 mars 2012

Privatiserad psykvård är bättre!!

Gästbloggare : Göran Eliasson
Kommenterar DN´s debatt  om varför privat psykiatri är bättre än Landstingets.

Privatiserad psykvård är minst lika bra om inte bättre än den landstingsdrivna!!


Läste med stor förvåning i DN debatt idag där ung sossarna, uttalar sig om något som jag anser att dom inte har någon grund för.  Vad  grundar man artikeln på?

·         Har man gjort någon research? Frågat personal som arbetar inom privat regi?
·         Jag har inte märkt någon skillnad i samarbetet med andra myndigheter, sjukhus eller andra organisationer. Rutinerna finns kvar
·         Vi har meddelandeskydd
·         Suicidnära patienter faller inte mellan stolarna, fungerar alldeles utmärkt.
·         ”Konsumenterna” är i sjukdomstillståndet i väldig beroendeställning till vårdgivaren. Vore vården privat, blir valet i stället beroende av förpackning, snarare än innehåll. Ja tidigare så fanns inget alternativ, man var ”fast” i den landstingsstyrda psykiatrin.
 Jag har arbetat inom psykiatrin i 12 år, fram till 2009 inom landstingets domäner.  Därefter privatiserades vi inom sydöstra sektorn.

Landstings tidens psykiatri
 Där var beslutsvägarna långa, byråkratin och stelbenthet i organisationen.  Man hade remisskonferenser som kunde ta flera timmar där man ältade frågan, vem ska träffa den här patienten? Man hade inga krav på sig hur många patienterna skulle träffa.  kom man upp i 2-3 patienter om dagen så var man nöjd. Läkarkontinuiteten var  god, men kompetensen och nytänkandet kan  man ifrågasätta. Patienterna gick i åratal, receptförskrivning ofta med lugnande medel som bensodiazepiner. Som skapade ett beroende med ökad ångest, när patienterna ville sluta med medicinerna. 

Man slösade med skattebetalarnas pengar, tex när man skulle införa datajournal system. Så satsade man 10-15 miljoner i ett projekt, ett eget system för psykiatrin.  Man la ner projektet efter 2 år, det fanns redan ett journalsystem för den somatiska vården som man kunde integrera och använda inom psykiatrin. Som jag uppfattar det så handlade det hela om prestige och slöseri med våra skattepengar.


Psykiatrin under Caremas regi
Sedan Carema tog över så har det skett en hel del förändringar. Allt har inte varit smärtfritt. Men vi är på god väg, jag känner tillförsikt för framtiden. Sedan Carema tog över så har kvalitén ökat och tillgängligheten ökat.

De förändringar som har skett:
·         Pat får adekvat behandling, evidensbaserad KBT-behandling.
·         Gruppbehandlingar
·         Effektivitet,  5 patienter per dag träffar varje behandlare
·         Numera så får patienterna träffa läkare oftare, uppföljning av adekvat medicinering enligt evidens. Restriktivitet med förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.
·         Vi erbjuder internet behandling.
·         Kvalitets uppföljningar görs kontinuerligt.
Samarbetet med kommun, arbetsförmedlingen, försäkringskassan har utvecklats och fungerar alldeles utmärkt.

Ta gärna kontakt med mig så kan ni få mer information och vi kan ha en mer nyanserd diskussion om den psykiatriska vården. Landstings driven eller privat.
Göran Eliasson
kognitiv terapuet/Leg Sjukskötare
Carema Hjärnhälsan Nynäshamn
goran.eliasson@carema.se

Inga kommentarer: